Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Chi tiết ứng viên

Thông tin cá nhân
 • Tên : Lý Anh Kiệt
 • Ngày sinh : 06/02/1999
 • Giới tính : Nam
 • Điện thoại : 0946509481
Bằng cấp học vấn
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Trình độ tin học:
 • Ngành nghề đào tạo: Công nghệ thông tin
 • Kinh nghiệm làm việc:  
Nguyện vọng nghề nghiệp
 • Chức danh mong muốn: Nhân viên 
 • Chuyên môn mong muốn: Đại học 
 • Mức lương mong muốn: 7-10 triệu 
 • Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chánh
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định 
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

  Thái độ, ý thức, trách nhiệm là các yếu tố tạo nên cách thức làm việc của tôi

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website