Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Chi tiết ứng viên

Thông tin cá nhân
 • Tên : Nguyen Thi A
 • Ngày sinh : 11/11/1993
 • Giới tính : Nam
 • Điện thoại : 90909090093
Bằng cấp học vấn
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Trình độ tin học:
 • Ngành nghề đào tạo: Điện tử
 • Kinh nghiệm làm việc:  
Nguyện vọng nghề nghiệp
 • Chức danh mong muốn: Nhân viên 
 • Chuyên môn mong muốn: Sơ cấp, không bằng 
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận 
 • Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chánh
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Trách nhiệm hữu hạn 
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

  fsdf sdfs

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website