Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tuyển dụng

Chi tiết công việc
Tên tuyển dụng Dự án nhiệt điện Duyên Hải- Trà Vinh
Nơi làm việc Trà Vinh  
Công việc Các ngành
Vị trí Nhân viên
Số lượng tuyển

230 (nam/nữ). Tuổi từ 25 đến 62

Mô tả công việc

✨  CẦN TUYỂN CÁC VỊ TRÍ SAU:

       I/. Số lượng cần tuyển: 230 người;

        1/. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC VÀ ĐIỀU KIỆN CẦN TUYỂN:

a. Chức danh công việc: Chuyên gia

- Số lượng: 68 người

- Chức danh công việc: Phó kỹ sư trưởng

- Số lượng: 01 người

- Hình thức làm việc: chuyên gia

      - Điều kiện: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, nhiệt điện, công nghiệp điện tự động hóa hoặc quản trị doanh nghiệp, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại vị trí phó kỹ sư trưởng nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

- Mức lương: 20.000.000đ/tháng

      b. Chức danh công việc: Trưởng phòng

      - Số lượng: 08 người

      - Hình thức làm việc: chuyên gia

      - Điều kiện: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật như cơ khí, nhiệt điện, kỹ thuật điện điện tử, tự động hóa, hệ thống điện, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên vị trí trưởng phòng tại các bộ phận nhà máy nhiệt điện hoặc có kinh nghiệm làm việc ít nhất 05 năm trở lên vị trí trưởng phòng tại các bộ phận nhà máy nhiệt điện, có chứng chỉ hành nghề kỹ thuật, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

- Mức lương: 20.000.000đ/tháng

            c. Chức danh công việc: Kế toán trưởng

           - Số lượng: 01 người

           - Hình thức làm việc: chuyên gia

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán và có chứng chỉ kế toán trưởng, có kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên tại vị trí kế toán trưởng, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương; 20.000.000đ/tháng

d) Chức danh công việc: Phó phòng vận hành, bảo trì

           - Số lượng: 04 người

           - Hình thức làm việc: chuyên gia

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện công nghiệp, cơ khí, nhiệt điện, tự động hóa, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại vị trí phó phòng vận hành, bảo trì nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

            - Mức lương: 18.000.000đ/tháng

            e) Chức danh công việc: Kỹ sư phụ trách quản lý kỹ thuật

           - Số lượng: 28 người

           - Hình thức làm việc: chuyên gia

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc tương đương chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, nhiệt điện, kỹ thuật điện, tự động hóa, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại vị trí quản lý kỹ thuật nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 16.000.000đ/tháng

           f) Chức danh công việc: chuyên viên phụ trách quản lý an toàn, PCCC

           - Số lượng: 02 người

           - Hình thức làm việc: chuyên gia

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc tương đương chuyên ngành kỹ thuật điện, cơ khí, nhiệt điện và có chứng chỉ đào tạo về an toàn vệ sinh lao động/ phòng cháy chữa cháy, có kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên tại vị trí phụ trách quản lý an toàn, phòng cháy chữa cháy nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 16.000.000đ/tháng

           g) Chức danh công việc: Trưởng ca phòng vận hành

           - Số lượng: 05 người

           - Hình thức làm việc: chuyên gia

        - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc tương đương chuyên ngành công nghiệp điện, cơ khí, nhiệt điện, tự động hóa, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại vị trí trưởng ca phòng vận hành nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 16.000.000đ/tháng

h) Chức danh công việc: Tổ trưởng tổ sửa chữa, bảo trì

           - Số lượng: 08 người

           - Hình thức làm việc: chuyên gia

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc tương đương chuyên ngành sửa chữa điện công nghiệp, cơ khí chế tạo, tự động hóa, kỹ thuật điện, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại vị trí tổ trưởng tổ sửa chữa, bảo trì lò hơi, tua bin, điện tại nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 16.000.000đ/tháng

           i) Chức danh công việc: Kỹ thuật viên tổ sửa chữa, bảo trì

           - Số lượng: 11 người

           - Hình thức làm việc: chuyên gia

- Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc tương đương chuyên ngành sửa chữa điện công nghiệp, tự động hóa, cơ khí sửa chữa, cơ khí chế tạo, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại vị  trí kỹ thuật viên tổ sửa chữa, bảo trì điện, lò hơi, tua bin, tự động hóa nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 16.000.000đ/tháng

           2/. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

           - Số lượng: 162 người, vào các chức danh công việc sau:

           a) Chức danh công việc: chuyên viên phụ trách hành chính văn phòng

           - Số lượng: 15 người

           - Hình thức làm việc: lao động kỹ thuật

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc tương đương chuyên ngành như quản trị văn phòng, ngữ văn, thủ kho, quản trị kinh doanh, tài chính, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại vị trí hành chính văn phòng, hợp đồng, thủ kho, kế toán, thủ quỹ…, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 14.000.000đ/tháng

           b) Chức danh công việc: Trưởng kíp trung tâm điều khiển

           - Số lượng: 10 người

           - Hình thức làm việc: Lao động kỹ thuật

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc tương đương chuyên ngành kỹ thuật như điện công nghiệp, cơ khí, nhiệt điện, tự động hóa, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại vị trí trưởng kíp trung tâm điều khiển vận hành nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc                                       tiếng Anh.

- Mức lương: 14.000.000đ/ tháng

            c) Chức danh công việc: Trưởng kíp các hệ thống phụ

           - Số lượng: 15 người

           - Hình thức làm việc: lao động kỹ thuật

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên hoặc tương đương chuyên ngành kỹ thuật như điện công nghiệp, hệ thống điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí, nhiệt điện, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại bộ phận vận hành nhà máy nhiệt điện, am hiểu về hệ thống lắp đặt các thiết bị nhà máy nhiệt điện, có tác phong công việc, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 12.000.000đ/tháng

           d) Chức danh công việc: Tổ trưởng tổ thao tác

           - Số lượng: 05 người

           - Hình thức làm việc: lao động kỹ thuật

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên hoặc tương đương chuyên ngành hệ thống điện, kỹ thuật điện điện tử, tự động hóa, cơ nhiệt, có kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên tại bộ phận vận hành nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 14.000.000đ/tháng

           e) Chức danh công việc: nhân viên trực chính

           - Số lượng: 30 người

           - Hình thức làm việc: lao động kỹ thuật

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên hoặc tương đương chuyên ngành kỹ thuật như điện công nghiệp, cơ điện tử, tự động hóa, nhiệt điện, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại bộ phận vận hành nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 12.000.000đ/tháng

            f) Chức danh công việc: Nhân viên trực phụ

           - Số lượng: 10 người

           - Hình thức làm việc: lao động kỹ thuật

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên hoặc tương đương chuyên ngành kỹ thuật như điện công nghiệp, cơ điện tử, tự động hóa, nhiệt điện, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại bộ phận vận hành nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 10.000.000đ/tháng

           g) Chức danh công việc: nhân viên phòng thí nghiệm

           - Số lượng: 06 người

Hình thức làm việc: lao động kỹ thuật

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên hoặc tương đương chuyên ngành kỹ thuật như sinh hóa, nhiệt điện, vật liệu, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên trong phân tích mẫu than, mấu nước phục vụ vận hành nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có trách nhiệm với công việc và kỹ năng làm việc nhóm. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 8.000.000đ/tháng

           h) Chức danh công việc: Chuyên viên phụ trách kiểm mẫu nguyên nhiên vật liệu

           - Số lượng: 08 người

           - Hình thức làm việc: lao động kỹ thuật

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên hoặc tương đương chuyên ngành vật liệu, công nghệ hóa, có kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 năm về phụ trách cung ứng nguyên vật liệu than nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có trách nhiệm và nhanh nhẹn trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 8.000.000đ/tháng

           i) Chức danh công việc: nhân viên sửa chữa

           - Số lượng: 33 người

           - Hình thức làm việc: lao động kỹ thuật

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên hoặc tương đương chuyên ngành kỹ thuật như cơ khí chế tạo, cơ khí sửa chữa, điện công nghiệp, tự động hóa, kỹ thuật điện điện tử, có kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 năm trong lĩnh vực sửa chữa điện tại nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng làm việc nhóm. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 8.000.000đ/tháng

            j) Chức danh công việc: Tổ trưởng tổ thao tác sửa chữa

           - Số lượng: 27 người

           - Hình thức làm việc: lao động kỹ thuật

          - Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên hoặc tương đương, chuyên ngành kỹ thuật như kỹ thuật điện, điện công nghiệp, tự động hóa, cơ nhiệt, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại vị trí tổ trưởng tổ thao tác sửa chữa trong lĩnh vực sửa chữa điện, cơ, lò hơi, tua bin, tại nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 10.000.000đ/tháng

           k) Chức danh công việc: thợ hàn, vận hành cầu

           - Số lượng: 03 người

           - Hình thức làm việc: lao động kỹ thuật

- Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ thợ hàn cao áp, vận hành cầu, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên làm việc tại vị trí hàn ống lò hơi, vận hành cầu trong nhà máy nhiệt điện, có tác phong công nghiệp, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc. Nói, viết, giao tiếp thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

           - Mức lương: 8.000.000đ/tháng

  

    

Quyền lợi

BHXH thực hiện theo pháp luật quy định hiện hành. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại theo quy định của công ty.

Kinh nghiệm làm việc Không cần kinh nghiệm
Yêu cầu công việc

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Yêu cầu hồ sơ

- Đơn xin việc: 01 bản

           - Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương: 02 bản

          - Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp có giá trị trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển): 01 bản

           - Giấy chứng minh photo chứng thực: 01 bản

           - 04 ảnh màu 3 x 4

          - Các loại văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí, chức danh công việc dự tuyển của ứng viên kèm theo (bản photo có chứng thực): 01 bản

Loại hình làm việc Thỏa thuận
Mức lương Thỏa thuận
Ngày nhận hồ sơ 13/07/2021
Hết hạn nộp hồ sơ 01/08/2021
Thông tin liên hệ
Thông tin nhà tuyển dụng
Tên nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN CHD VIỆT NAM
Giới thiệu

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website