Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin sàn giao dịch

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN 1 NĂM 2019
Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 25 tháng 02 năm 2019 về việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm năm 2019 của Ban chỉ đạo tổ chức các Phiên giao dịch việc làm. Ban chỉ đạo tổ chức các phiên giao dịch việc làm tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả hoạt động của phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2019 được tổ chức tại Trung tâm DVVL Cà Mau, cụ thể như sau:I. Công tác chuẩn bị cho phiên giao dịch việc làm.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức phiên giao dịch việc làm.

         - In băng rôn giới thiệu phiên giao dịch việc làm treo trên các trục đường và địa điểm tổ chức Phiên giao dịch việc làm; dàn dựng, trang trí gian hàng để phục vụ phiên giao dịch việc làm.

- In ấn tờ rơi về thông tin việc làm, đào tạo nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp phát cho người lao động.

- Thông báo về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh Cà Mau và đọc loa phóng thanh tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trong nội ô thành phố Cà Mau.

- Mời gọi các doanh nghiệp, các trường trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động tham gia truyển dụng; Sắp xếp, bố trí bàn, ghế phục vụ cho người lao động và doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm để thực hiện việc tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm tỉnh Cà Mau.

- Tổng hợp số lao động dự kiến sẽ tham gia phiên GDVL từ phòng lao động TB&XH các huyện thành phố báo.

- Cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trước, trong và sau phiên giao dịch việc làm.

II. Kết quả phiên giao dịch việc làm.

1.Công tác phối hợp thực hiện trước khi phiên giao dịch diễn ra.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm ban hành kế hoạch số 322/KH-TTDVVL ngày 06/6/2019 của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cà Mau về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2019.

 Ban chỉ đạo tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2019 ban hành công văn số 975/BCĐ ngày 10/06/2019 về việc thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức tư vấn, tuyên truyền, vận động lao động tham gia phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2019.

Ngày 21/6/2019 Phòng lao động TB&XH các huyện, thành phố đã báo cáo lực lượng lao động tham gia phiên GDVL; Các đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm tỉnh Cà Mau cũng đăng ký gian hàng để tham gia.

2. Tại phiên giao dịch việc làm.

2.1 Tại phiên GDVL có 19 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng trực tiếp cụ thể như sau:

- Công ty tuyển dụng trong tỉnh: 2 Công ty

      + Tập đoàn ICOGROUP – Chi nhánh ICO Cà Mau với nhu cầu tuyển sinh 100 người học tiếng Hàn chương trình EPS.

      + Cty Bảo hiểm Nhân Thọ CATHAYLIFE với nhu cầu tuyển dụng 05 người nhân viên kinh doanh.

- Công ty tuyển dụng ngoài tỉnh: 02 công ty

      + Công ty TNHH Dệt KONDO Việt Nam, tuyển 20 nữ lao động phổ thông làm công nhân Dệt sợi tại Bình Dương.

      + Công ty TNHH HWASEUNG VINA, tuyển 100 nam, nữ lao động phổ thông làm công nhân May giày da tại Đồng Nai.

- Công ty tuyển xuất khẩu lao động: 13 Cty

      + Cty CP Dệt May Sài Sòn (TEXGAMEX) với nhu cầu tuyển dụng 100 lao động đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.

      + Cty Nguồn nhân lực & Phát triển kinh tế hợp tác – Lapcoop.jsc,.. với nhu cầu tuyển dụng 50 lao động đi xuất khẩu lao động các nước nước Nhật, Đài Loan,

      + Cty CP Nhân Lực Hoàng Hà với nhu cầu tuyển dụng 100 lao động đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

      + Công ty cổ phần đầu tư tài chính và truyền thông quốc tế (MIF) với nhu cầu tuyển dụng 100 lao động đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.

      + Trung Tâm Đào tạo và GDĐH EMICO với nhu cầu tuyển dụng 300 lao động đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản và Đài Loan.

      + Chi nhánh công ty cổ phần phát triển CNXL&TM Hà Tỉnh với nhu cầu tuyển dụng 500 lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

      + Cty CP Đầu Tư Thương mại Thịnh Long với nhu cầu tuyển dụng 200 lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

      + Cty CP Quốc tế Lao động VINACO(TNHH Tư vấn Thành Toại) với nhu cầu tuyển dụng 200 lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động ở Arapxeut, Đubai.

      + Cty CP TRACIMEXCO với nhu cầu tuyển dụng 30 lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

      + Cty Cung ứng nguồn nhân lực ENIX, với nhu cầu tuyển dụng 50 lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

      + Cty TNHH Nhân lực MIRAI, với nhu cầu tuyển dụng 200 lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

      + Cty Cổ Phần Đầu Tư Vĩnh Cát, với nhu cầu tuyển dụng 50 lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động ở Arapxeut.

      + Cty TNHH XD SX TM Trường Giang, với nhu cầu tuyển dụng 200 lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

- Các trường có nhu cầu tuyển sinh: 2 trường

      + Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau với nhu cầu tuyển sinh 500 chỉ tiêu ở các ngành đào tạo như: Công nghệ thông tin, Kế toán, Nuôi trồng thủy sản, quản trị kinh doanh, tiếng anh.

      + Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau với nhu cầu tuyển sinh 300 chỉ tiêu ở các ngành đào tạo như: Đại học, cao đẳng, thạc sĩ các ngành đào tạo tại Phân hiệu Cà Mau.

2.2 Lao động tham gia tại phiên giao dịch việc làm.

- Lao động tham gia trực tiếp, danh sách từ các trưởng đoàn báo cáo là 719 người, cụ thể như sau:

 

 

 

 

STT

 

Đơn vị

Lao động

tham gia thực tế

Số lao động huyện báo trước phiên

 

Ghi chú

1

Tp Cà Mau

92

100

 

2

Huyện Cái Nước

110

110

 

3

Huyện Thới Bình

74

64

 

4

Huyện TVT

112

112

 

5

Huyện Năm Căn

30

30

 

6

Huyện U Minh

50

50

 

7

Huyện Phú Tân

72

100

 

8

Huyện Đầm Dơi

154

160

 

9

Huyện Ngọc Hiển

25

25

 

Tổng số

719

751

 

 

      Lao động tham gia trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và trường về thông tin việc làm, học nghề: 50 người, số còn lại chủ yếu nhận tờ rơi tuyển dụng, tuyển sinh.

- Lao động tham gia gián tiếp thông qua lượt người truy cập Website tìm việc làm: 1.079 lượt.

III. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn.

1. Thuận lợi.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám đốc Sở LĐ TB&XH Cà Mau, Ban Chỉ đạo tổ chức các phiên GDVL và các phòng chức năng thuộc Sở tạo điều kiện thuận lợi để phiên GDVL lần thứ nhất năm 2019 được diễn ra thành công.

Trung tâm DVVL đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại phiên giao dịch việc làm các công ty tuyển dụng tham gia đông đủ; Công tác tổ chức an ninh trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra phiên giao dịch việc làm được đảm bảo tốt.

2. Khó khăn.

  Do điều kiện thời tiết không gặp thuận lợi, nên lực lượng lao động từ các huyện đến tham gia Phiên lại ra về sớm khi phiên giao dịch việc làm vẫn còn đang diễn ra.

  Trên cơ sở danh sách từ các trưởng đoàn của Phòng lao động TB&XH của 9 huyện, thành phố báo cáo. Tổ thông tin cập nhật số lượng lao động tham gia là 719 người; Nhưng theo quan sát thực tế thì lượng lao động tham gia ít hơn so với danh sách các Trưởng đoàn báo tại Tổ thông tin.

          Trên đây là nội dung báo cáo phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2019 của Ban chỉ đạo phiên giao dịch việc làm tỉnh Cà Mau.

Ngày đăng: 02/07/2019

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website