Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ CHI NHÁNH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CÁI NƯỚC

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau thông báo như sau:

- Kể từ ngày 01/10/2021 Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Cái Nước thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau giải thể.

- Công dân thuộc các huyện(Phú Tân, Cái Nước, Năm Căn, Ngọc Hiển) nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp liên hệ nộp tại bộ phận một cửa Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hừng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau trân trọng thông báo đến Ủy ban nhân dân, phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện có liên quan, tổ chức, công dân biết thực hiện./.

Đính kèm theo nội dung Thông báo Vui lòng Cilck vào đây.

Ngày đăng: 27/09/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website