Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Xuất khẩu lao động

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN LAO ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH EPS

Công văn số 751/TTLĐNN-TCLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc cập nhật thông tin lao động Chương trình EPS.

Vui lòng Click vào nội dung đính kèm

Ngày đăng: 16/09/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website