Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CÀ MAU TỔ CHỨC CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN TEST NHANH COVID-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức cho viên chức, người lao động thực hiện test nhanh Covid-19 định kỳ 03 ngày/lần để kịp thời phát hiện và sàng lọc các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các viên chức, người lao động.

Ngày 13 tháng 9 năm 2021 Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục tổ chức cho viên chức, người lao động thực hiện test nhanh Covid-19 tại đơn vị. Tổng số có 28 viên chức, người lao động đã được nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test sàn lọc mẫu gộp (03 người chung mẫu x 08 mẫu; 04 người chung mẫu x 01 mẫu).

Hình 1: Nhân viên y tế đang lấy mẫu test Covid-19 cho viên chức, người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm.

 

Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy là 09 mẫu, kết quả đều âm tính. Việc chủ động xét nghiệm sẽ phát hiện sớm trường hợp nhiễm COVID-19 nếu có nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh trong đơn vị, đây cũng là một trong những biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình dịch bệnh hiện nay.

Người viết: Dương Đức Quốc

Ngày đăng: 16/09/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website