Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

💥TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI QUA HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Từ đầu năm đến nay Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận và trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định hưởng trợ cấp cho 4.305  hồ sơ. Tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Cà Mau là tỉnh duy nhất thực hiện tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính với chức năng, nhiệm vụ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị mất việc làm, được bố trí tại quầy số 21 của Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Tại đây,  có 5 viên chức phụ trách giải quyết thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trung bình mỗi ngày quầy 21 hỗ trợ giải quyết thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp cho trung bình trên 200 người/ngày. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người lao động.

Thực hiện Quyết định số 1615/QÐ - UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4708/UBND-CCHC ngày 22/8/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã ban hành thông báo số 53/TB-SLĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong đó nêu rõ:

- Chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin Một cửa điện tử (tại địa chỉ truy cập: http://dvctt.camau.gov.vn; http://soldtbxh.dvctt.camau.gov.vn hoặc Cổng dịch  vụ công quốc gia), dịch vụ bưu  chính công ích đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, 4.

- Đối với những thủ tục chưa đủ điều kiện nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu  chính công ích thì nộp trực tiếp tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính nhưng phải thực hiện việc đặt lịch, hẹn giờ thông qua Tổng đài Hành chính công (số điện thoại: 08.27.27.1022) để được tư vấn, hồ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Riêng đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp do Trung tâm dịch vụ việc làm hướng dẫn cụ thể cho đối tượng nộp hồ sơ.

Trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến cũng gặp một số khó khăn nhất định đối với viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo đơn vị cũng nhận thấy có nhiều viên chức, người lao động rất cố gắng, nổ lực làm việc trong tình hình dịch bệnh, thích nghi và điều chỉnh phương pháp làm việc phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân. Trung tâm cũng đã ban hành công văn số 686/TTDVVL ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc nhắc nhở viên chức, người lao động tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau yêu cầu  lãnh đạo các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các trang mạng xã hội zalo, Facebook, website của đơn vị vào thực hiện thủ tục hành chính, hạn chế tối đa những bất cập, bức xúc của người dân khi liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính. Trước tình trạng mất việc hoặc thiếu việc làm hiện đang là áp lực kinh tế cho nhiều người lao động, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Vì thế, bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách góp phần ổn định cuộc sống cho người lao động và an sinh xã hội của tỉnh Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung.

Để triển khai tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn liên quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, ngân hàng (hỗ trợ cấp thẻ ATM cho người lao động) nhằm xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, đảm bảo hồ sơ trợ cấp của người lao động được giải quyết đúng, chính xác và kịp thời.

Hình 1: Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp được triển khai thực hiện tại

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau tăng cường kết nối qua hình thức trực tuyến như Zalo, facebook, website để trách việc giao dịch trực tiếp. Khi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động liên hệ số điện thoại của Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính : 08.27.27.1022 hoặc liên hệ số điện thoại của các nhân viên phụ trách(có đính kèm theo danh sách) để được hướng dẫn các thủ tục và nộp hồ sơ trực tuyến (qua môi trường mạng) nhằm đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, chính xác, góp phần ổn định đời sống cho người lao động.

Người viết: Dương Đức Quốc

Ngày đăng: 31/08/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website