Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

Áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau kể từ 00 giờ ngày 24 tháng 08 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

Đính kèm theo nội dung Quyết định Vui lòng nhấn vào đây

Ngày đăng: 26/08/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website