Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GÓI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

Công văn số 1751/LĐTBXH-GDNNVL ngày 11 tháng 08 năm 2021 về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện gói chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19.

Đính kèm theo nội dung Vui lòng Click vào đây

Ngày đăng: 12/08/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website