Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19.

Công văn số 4416/UBND-KGVX ngày 11 tháng 08 năm 2021 về việc đôn đốc, tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Đính kèm theo nội dung Vui long Click vào đây.

 

Ngày đăng: 12/08/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website