Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Xuất khẩu lao động

Thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn.

Thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn.

Đính kèm theo công văn 648/TTLĐNN-TCLĐ ngày 28/7/2021. Vui lòng Click vào đây

Ngày đăng: 29/07/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website