Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP.

- Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

· Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

· Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm:

1. Đề nghị hỗ trợ: Mẫu số 07 ban hành theo quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021(Vui lòng Click vào đây).

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính Sổ bảo hiểm xã hội để đối chiếu hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

4. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân(bản photo).

5. Người lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 06 tuổi thì cung cấp thêm các giấy tờ sau đây:

+ Xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền về việc người lao động đang mang thai.

+ Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em.

+ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

+ Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

6. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải tạm dừng hoạt động.

Ngày đăng: 29/07/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website