Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN QUA ỨNG DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH CÀ MAU

Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau có công văn số 50/TTGQTTHC ngày 26 tháng 07 năm 2021 về việc triển khai ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng bằng thiết bị thông minh.Để sử dụng ứng dụng, người dùng truy cập vào kho ứng dụng trên thiết bị thông minh, tìm tên ứng dụng là DVC Cà Mau (CH Play đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android hoặc trên Apps Store đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS), tải về và cài đặt, sau đó có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua ứng dụng này(có đính kèm theo hướng dẫn của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính để sử dụng ứng dụng Dịch vụ công tỉnh Cà Mau kèm theo).

Công văn số 50/TTGQTTHC ngày 26 tháng 07 năm 2021 về việc triển khai ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng bằng thiết bị thông minh.

Vui lòng Click vào đây.

Hướng dẫn của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính

Vui lòng Click vào đây.

 

Ngày đăng: 29/07/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website