Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Hoạt động Đảng, đoàn thể

CHI BỘ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CÀ MAU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 3 NĂM 2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Trung tâm có chức năng hỗ trợ, tư vấn, khai thác thông tin về thị trường lao động, việc làm; giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động phù hợp theo yêu cầu của người sử dụng lao động; giáo dục định hướng, đào tạo kỹ năng nghề ngắn hạn; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nhằm tăng cường trách nhiệm của đội ngũ viên chức, người lao động tại đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ giao. Ngày 08/7/2021 Chi bộ Trung tâm dịch vụ việc làm Cà Mau tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân – gắn với thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Nhận thấy, thời gian qua vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động vẫn chưa phát huy hết trách nhiệm của bản thân, chưa thực hiện tốt công việc được phân công, chưa chịu khó nghiên cứu văn bản, tham mưu đề xuất thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và một số ít chưa tuân thủ nghiêm giờ giấc làm việc. 

 

Hình ảnh " Chi bộ Trung tâm Dịch vụ sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2021".

 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề đồng chí Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo, nhắc nhỡ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao phải tuân thủ quy chế, quy trình, thủ tục, không làm tắt, làm trái quy định, không có động cơ cá nhân trong giải quyết công việc, không cứng nhắc, máy móc, phải linh hoạt, sáng tạo, không ngừng cải tiến, đổi mới phương pháp, cách thức làm việc, nhất là trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để hoàn thành công việc nhanh chóng, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thông qua nội dung sinh hoạt, chi ủy, chi bộ mong muốn mỗi đảng viên, viên chức, người lao động hãy bám sát nội dung và các giải pháp đề ra để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới, phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, vượt qua những khó khăn, thách thức, tạo dựng  niềm tin trong nhân dân hoàn thành sức mệnh được Đảng và Nhà nước và nhân dân giao phó, phấn đấu vì lý tưởng cách mạng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, đơn vị giao.  

 

Huỳnh Thanh Tịnh

Ngày đăng: 16/07/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website