Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

Câu hỏi 13

 

Hỏi: Tôi đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo quy định nhưng chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, xin hỏi thời hạn chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu ngày?

 

Trả lời

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

=> Như vậy, trường hợp nêu trên thì thời hạn chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng hưởng đầu tiên là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời điểm chi trả tháng hưởng thứ 2 trở đi là trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thực hiện: Dương Đức Quốc

Ngày đăng: 29/06/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website