Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Xuất khẩu lao động

THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÀ MAU THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT VÀ BỔ TÚC TIẾNG HÀN KHÓA 1-VH

Danh sách người lao động Cà Mau tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn khóa 1 - VH 


-  Đơn đề nghị rút tiền ký quỹ (mẫu tải tại đây)Đơn đề nghị rút tiền ký quỹ (mẫu tải tại đây)

 

Ngày đăng: 29/04/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website