Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

MỨC, THỜI GIAN, THỜI ĐIỂM HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
✨ Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng:

Mức hưởng trợ cấp             Mức lương bình quân tiền lương
thất nghiệp hằng tháng =  đóng BHTN của 06 tháng liền kề    x   60%
                                                có đóng bảo hiểm thất  nghiệp
                                                       trước khi thất nghiệp 

🔷  Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

🔷 Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

✨ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

✨ Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.Ngày đăng: 18/11/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website