Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Công chức, viên chức, người lao động và Đoàn viên thanh niên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau tổ chức ra quân “Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020”

     Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1875/LĐTBXH ngày 29 tháng 9 năm 2020. Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2020 Đoàn viên thanh niên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác thải, làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại khuôn viên và khu vực xung quanh trụ sở cơ quan.


        Công chức, viên chức, người lao động  và Đoàn thanh niên Trung tâm Dịch vụ việc làm tham gia “Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.”

     Với chủ đề làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020 là “Cùng hành động để thay đổi Thế giới” trong đó tập trung vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa; công chức, viên chức, người lao động và các đoàn viên thanh niên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong thanh, thiếu niên và cộng đồng trong việc thu gom, xử lý rác thải nhựa trong môi trường sống. 

Ảnh hoạt động

     Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa và cần thiết, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan trong việc vận động các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, trước tình trạng ô nhiễm môi trường sống ngày càng xảy ra nghiêm trọng. Đồng thời, tăng cường, đổi mới hình thức tuyên truyền, thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom rác thải nhựa, đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp nâng cao nhận thức trong Đoàn viên thanh niên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay.


Ảnh hoạt động

     Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy./.

Trần Chính


 

Ngày đăng: 15/10/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website