Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin sàn giao dịch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020 - TẠI HUYỆN TRẦN VĂN THỜI (05/03/2020)
Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2020 - tại huyện Trần Văn ThờiKế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2020 - tại huyện Trần Văn Thời:  Vui lòng nhấn vào đây

Ngày đăng: 05/03/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website