Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin sàn giao dịch

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH CÀ MAU ĐI LÀM VIỆC NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG NĂM 2020 (05/03/2020)
Kế hoạch tuyên truyền cho người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

 

Kế hoạch tuyên truyền cho người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2020: Vui lòng nhấn vào đây

Ngày đăng: 05/03/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website