Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

CÁC LỚP CHỨNG CHỈ

📢 THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP CHỨNG CHỈ LÁI PHƯƠNG TIỆN, CHỨNG CHỈ THỢ MÁY, GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN THUYỀN TRƯỞNG HẠNG TƯ

 

Căn cứ giấy chứng nhận số 663/2018/GCN, ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 

 Nay Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau thông báo chiêu sinh mở các lớp như sau:

✨ 1/ Chứng chỉ thợ máy.
✨ 2/ Chứng chỉ lái phương tiện.
✨ 3/ Bổ túc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư.

Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 03/5/2021, Khai giảng ngày 03/5/2021.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại: (0290) 3550.879

Lưu ý: Trung tâm chỉ tư vấn duy nhất qua số điện thoại nêu trên./.Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website