Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Giới thiệu trung tâm

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CÀ MAU

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cà Mau là đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, được thành lập từ năm 1986 đến nay với nhiều tên gọi khác nhau nhưng vẫn thực hiện chức năng tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

1.CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM:

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau có chức năng hỗ trợ, tư vấn, khai thác thông tin về thị trường lao động, việc làm; giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động phù hợp theo yêu cầu của người sử dụng lao động; giáo dục định hướng, đào tạo kỹ năng, dạy nghề ngắn hạn; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

2.1. Nhiệm vụ

a) Hoạt động tư vấn bao gồm:

- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

- Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước;

- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

- Tư vấn về các chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

b) Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

- Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

- Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

- Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

e) Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy đingj của pháp luật.

f) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

g) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

h) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

        i) Thực hiện các dich vụ khác theo quy đingj của pháp luật.

2.2. Quyền hạn của trung tâm dịch vụ việc làm:

a) Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

b) Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

c) Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

d) Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

e) Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.

f) Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

g) Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

     

3.VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT:

     Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau có hệ thống máy vi tính nối mạng internet phục vụ cho hoạt động Thông tin thị trường lao động, Tư vấn giới thiệu việc làm, Tư vấn quan hệ lao động và dạy nghề; các trang thiết bị để dạy thực hành các nghề như may công nghiệp, sữa chữa điện tử, điện lạnh, sữa chữa xe máy, sửa chữa điện thoại di động, ... tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, có khả năng đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm trong giai đoạn hiện nay.


    Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau xác định: Cái gốc của sự phát triển chính là con người, trong đó lao động, việc làm là yếu tố hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua trung tâm luôn nâng cao chất lượng hoạt động: Tích cực khai thác, phân tích và xử lý tốt các thông tin thị trường và trở thành điểm sáng trong công tác giới thiệu việc làm và dạy nghề trong tỉnh.


Trụ sở chính: 110 Đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 6, Phường 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0290 3.826.313 - 0290 2468.788    * Fax:  0290 3.826.313

Email: ttdvvieclamcamau@gmail.com     

Website:   www.vieclamcamau.vn  hoặc   www.vlcamau.vieclamvietnam.gov.vn 


                                             

CHI NHÁNH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP HUYỆN CÁI NƯỚC


Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp huyện Cái Nước: số 176 Cách mạng tháng 8, Khóm 2, Thị trấn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại:  0290 3.882.282    Fax:  0290 3.882.282

    

 


Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website