Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Chi tiết ứng viên

Thông tin cá nhân
 • Tên : Nguyễn Hải Dương
 • Ngày sinh : 01/01/1985
 • Giới tính : Nam
Bằng cấp học vấn
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
 • Trình độ tin học: Tin học B
 • Ngành nghề đào tạo: Bán hàng
 • Kinh nghiệm làm việc: 3 năm 
Nguyện vọng nghề nghiệp
 • Chức danh mong muốn: Trưởng nhóm/giám sát 
 • Chuyên môn mong muốn: Sơ cấp, không bằng 
 • Mức lương mong muốn: 10-12 triệu 
 • Thời gian làm việc mong muốn: Thỏa thuận
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Nhà nước 
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website