Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Chi tiết ứng viên

Thông tin cá nhân
 • Tên : Trần Thị Tuyết
 • Ngày sinh : 25/12/1994
 • Giới tính : Nữ
Bằng cấp học vấn
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
 • Trình độ tin học: Tin học B
 • Ngành nghề đào tạo: Luật
 • Kinh nghiệm làm việc:  
Nguyện vọng nghề nghiệp
 • Chức danh mong muốn: Nhân viên 
 • Chuyên môn mong muốn: Đại học 
 • Mức lương mong muốn: 5-7 triệu 
 • Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Nhà nước 
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

  Cần tìm công việc phù hợp. Tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM xếp loại Khá

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website