Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Chi tiết ứng viên

Thông tin cá nhân
 • Tên : Nguyễn Phi LOng
 • Ngày sinh : 14/06/1988
 • Giới tính : Nam
Bằng cấp học vấn
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A
 • Trình độ tin học: Tin học căn bản
 • Ngành nghề đào tạo: công nhân
 • Kinh nghiệm làm việc: 5 năm 
Nguyện vọng nghề nghiệp
 • Chức danh mong muốn: Nhân viên 
 • Chuyên môn mong muốn: Sơ cấp, không bằng 
 • Mức lương mong muốn: 3-5 triệu 
 • Thời gian làm việc mong muốn: Theo ca
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Cổ phần 
 • Mô tả thêm:

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website