Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Chi tiết ứng viên

Thông tin cá nhân
 • Tên : Nguyễn Văn Thép
 • Ngày sinh : 01/01/1986
 • Giới tính : Nam
Bằng cấp học vấn
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A
 • Trình độ tin học: Kỹ thuật viên tin học
 • Ngành nghề đào tạo: Công nghệ thông tin
 • Kinh nghiệm làm việc: 5 năm 
Nguyện vọng nghề nghiệp
 • Chức danh mong muốn: Nhân viên 
 • Chuyên môn mong muốn: Đại học 
 • Mức lương mong muốn: 5-7 triệu 
 • Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chánh
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định 
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

  Kinh nghiệm gần nhất:

  - Baskin Robbin Cà Mau

  - Quản lý chi nhánh kem nhập khẩu thương hiệu mỹ Baskin Robbin. Quản lý đốc thúc nhân viên làm việc.Chịu trách nhiệm đưa ra những chương trình MKT tăng doanh thu. Chấm công,Quản lý kho nguyên liệu.

  - Vinpro Cà Mau:

  Nhân viên Kho - Kiêm Nhân Sự Chịu trách nhiệm quản lý chứng từ xuất nhập kho, kiểm tra hành hoá trước khi nhập kho, sắp xếp kho hàng đúng quy định công ty, đúng qui định phòng cháy chữa cháy.Hỗ trợ phòng nhân sự về giấy tờ nhân viên.

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website