Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Xuất khẩu lao động

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2019
Từ ngày 11/03 đến 22/03/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp. Căn cứ thông báo ngày 28/03/2019 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và hướng dẫn những người lao động thi đỗ tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp như sau:

1. Kết quả thi tiếng Hàn:

Danh sách người lao động đạt yêu cầu: xem tại đây

- Điểm đạt yêu cầu: 95 điểm

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH CÀ MAU ĐẠT YÊU CẦU QUA KỲ THI TIẾNG HÀN

TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 20192. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

        Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn tự tải và hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ tải http://colab.gov.vn/tin-tuc/1899/HO-SO-DANG-KY-DU-TUYEN-CHUONG-TRINH-EPS-NAM-2019.aspx

3. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi công văn thông báo và đề nghị Sở Lao động –Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc (nội dung công văn xem tại đây). Đề nghị người lao động thuộc đối tượng nêu trên chủ động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website