Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Xuất khẩu lao động

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau, thống nhất hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau cụ thể như sau:Xem nội dung hướng dẫn cụ thể: + Hướng dẫn liên ngành Số 08

       + Hỗ sơ, thủ tục hỗ trợ chi phí ban đầu

             + Mẫu đơn đề nghị

                                                         + Mẫu giấy ủy quyền

                                                         + Mẫu xác nhận thân nhân


Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website