Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Thực hiện thông báo số 87/TB-LĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh địa chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau về Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

 Để tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc liên hệ giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau thông báo:

 

          Kể từ ngày 30/12/2016, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trước đây thực hiện tại phòng bảo hiểm thất nghiệp thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau sẽ được đưa về Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (đính kèm theo danh mục thủ tục hành chính được đưa về Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau).

          Thời gian tiếp nhận và trả kết quả theo giờ hành chính (vào các ngày làm việc theo quy định).

          Phòng tổ chức hành chính phối hợp với phòng bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm công khai đầy đủ danh mục thủ tục hành chính được đưa vềTrung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, đăng nội dung thông báo lên website: vieclamcamau.vn của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau

          Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau trân trọng thông báo.

                                                                                                      

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯA VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TẠI

 TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU

 

          1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

          2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

          3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

          4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

          5. Giải quyết hồ sơ học nghề

          6. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

          7. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

          8. Hồ sơ tư vấn giới thiệu việc làm

          9. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website