Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Xuất khẩu lao động

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 2/ 2018

Thực hiện Công văn số 468/TTLĐNN - TCLĐ ngày 04/6/2018 của Trung tâm lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2018:


02190618.png03190618.png05190618.png04190618.png01190618.png


Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website