Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin sàn giao dịch

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN THỨ 4 NĂM 2017

Căn cứ kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 23 tháng 02 năm 2017 về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2017 của Ban chỉ đạo tổ chức các Phiên giao dịch việc làm;Ban chỉ đạo tổ chức các Phiên giao dịch việc làm tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả hoạt động phiên giao dịch việc làm lần thứ 4 năm 2017 được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau, cụ thể như sau:

 

I/. Công tác chuẩn bị Phiên giao dịch việc làm

        - Xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức Phiên giao dịch việc làm.

        - In băng gôn giới thiệu Sàn giao dịch việc làm treo trên các tuyến đường của Tp Cà Mau; dàn dựng, trang trí gian hàng để phục vụ Phiên giao dịch việc làm.

       - In ấn tờ rơi về thông tin việc làm, đào tạo nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp phát cho người lao động.

       - Tổ chức đi tư vấn việc làm, vần động lao động trước Phiên giao dịch việc làm theo tinh thần CV 65/BCĐ ngày 28/8/2017 v/v thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức tư vấn việc làm, tuyên truyền vận động lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm lần thứ 4 năm 2017 của BCĐ tổ chức các Phiên giao dịch việc làm tại 2 xã Việt Thắng và Rạch Chèo huyện Phú Tân; Đồng thời trong chuyến đi có phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà  Mau, Trung tâm xuất khẩu lao động Texgamex để tham gia tư vấn tuyển sinh tuyển dụng lao động.

       - Thông báo về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần thứ 4 trên đài Phát thanh truyền hình tỉnh Cà Mau và đọc loa phát thanh tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trong nội ô thành phố Cà Mau.

       - Mời gọi các doanh nghiệp, các trường trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động tham gia tuyển dụng; Sắp xếp, bố trí bàn, ghế phục vụ cho người lao động và doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm để thực hiện việc tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề cho người lao động tại Phiên.

       - Tổng hợp số lao động dự kiến sẽ tham gia Phiên giao dịch việc làm từ Phòng lao động TB&XH các huyện thành phố báo.

       - Cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trước, trong và sau Phiên giao dịch việc làm.

 

II/. Kết quả Phiên giao dịch việc làm

       1. Công tác phối hợp thực hiện trước khi Phiên giao dịch việc làm diễn ra

       Ban chỉ đạo tổ chức các Phiên giao dịch việc làm ban hành công văn số 65/BCĐ về việc thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức tư vấn việc làm; tuyên truyền vận động lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm lần thứ 4 năm 2017 tại 2 xã Việt Thắng và Rạch Chèo huyện Phú Tân; Trong chuyến đi, Trung tâm phối hợp với đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau và Trung tâm xuất khẩu lao động Texgamex đã tư vấn được cho 47 người ở địa phương ( xã Việt Thắng: 35 người, Rạch Chèo: 12 người).

       Ngày 13/9/2017 phòng lao động TB&XH huyện, thành phố đã báo cáo lực lượng lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm; Các đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp tại Phiên cũng đăng ký gian hàng để tham gia.

       2. Tại Phiên giao dịch việc làm

       Số lượt người truy cập website tìm việc làm: 739 lượt

            2.1 Tại Phiên giao dịch việc làm có 18 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng trực tiếp và gián tiếp, cụ thể như sau:

           - Tuyển dụng gián tiếp ( nhờ Trung tâm tuyển hộ): 5 công ty ngoài tỉnh

           + Công ty TNHH Dệt Kondo Việt Nam.

           + Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Tuổi trẻ Việt.

           + Công ty TNHH HWASEUNG VINA.

           + Công ty CP Trung Đông.

           + Công ty TNHH VN SAMHO.

           - Doanh nghiệp tuyển dụng trong tỉnh: 2 doanh nghiệp

           + Công ty DV MobiFone khu vực 9 – Chi nhánh Cà Mau tuyển 20 nhân viên bán hàng.

            + Công ty CP Quốc tế ICO – CN Cà Mau, có nhu cầu tuyển dụng 25 giáo viên làm việc tại Cà Mau.

           - Các công ty tuyển dụng ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động: 8 công ty.

           + Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Yuki Super 24, có nhu cầu tuyển 500 nam, nữ làm bảo vệ vệ sĩ tại Tp Hồ Chí Minh.

            + Công ty FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS (VN) INC, có nhu cầu tuyển 1.000 nữ công nhân đi làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận – Tp Hồ Chí Minh.

            + Công ty CP nguồn nhân lực & Phát triển kinh tế hợp tác – Labcoop.jsc,.., có nhu cầu tuyển dụng 200 lao động đi làm việc tại Malaysia, Macau, Nhật Bản, Kuwait.

            + Trung tâm XKLĐ Texgamex, có nhu cầu tuyển dụng 30 lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

          + Công ty TNHH XKLĐ Bảo Sơn tuyển 200 nam, nữ đi làm việc tại Arapxeut và Dubai.

            + Công ty TNHH Nhật Huy Khang tuyển 100 lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

            + Công ty CP tập đoàn Vicky tuyển 200 lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

            + Trung tâm Cung ứng & XKLĐ Thành An tuyển 30 lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

       * Các trường có nhu cầu tuyển sinh: 3 trường

           - Trường ĐH Bình Dương, có nhu cầu tuyển sinh 100 học viên.

            - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, nhu cầu tuyển sinh 200 học viên

           - Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật nhu cầu tuyển sinh 80 học viên

       2.2 Lao động tham gia tại Phiên giao dịch việc làm,

           Danh sách từ các trưởng đoàn báo cáo là 611 người, cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Lao động

tham gia Phiên

Ghi chú

1

Tp Cà Mau

142

 

2

Huyện Cái Nước

100

 

3

Huyện Thới Bình

62

 

4

Huyện TVT

83

 

5

Huyện Năm Căn

18

 

6

Huyện U Minh

50

 

7

Huyện Phú Tân

56

 

8

Huyện Đầm Dơi

100

 

9

Huyện Ngọc Hiển

0

 

Tổng số

611

 

 

 

           - Lao động tham gia trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và thường về thông tin việc làm, học nghề: 86 người.

          - Lao động đăng ký tư vấn, nộp hồ sơ trực tiếp công ty tuyển dụng: 13 người, trong đó:

          + Công ty CP Quốc tế ICO: 3 người.

          + Công ty DV MobiFone khu vực 9 – Chi nhánh Cà Mau: 6 người.

          + Công ty XKLĐ Texgamex: 1 người.

          + Trung tâm XKLĐ Thành An: 2 người.

          + Công ty XKLĐ Labcoop: 1 người.


III/. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn:

       1/. Thuận lợi:

              Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám đốc Sở LĐ TB&XH Cà Mau, Ban Chỉ đạo tổ chức các Phiên giao dịch việc làm và các Phòng chức năng thuộc Sở tạo điều kiện thuận lợi để Phiên giao dịch việc làm lần thứ 4 được diễn ra thành công.

              Trung tâm Dịch vụ việc làm đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp Phòng lao động TB&XH huyện Phú Tân để thống nhất về thời gian và địa điểm tư vấn, cùng với sự đồng thuận của lãnh đạo địa phương và người lao động ở cơ sở đã giúp đoàn tư vấn thực hiện tốt nhiệm vụ.

              Tại phiên giao dịch việc làm các công ty tham gia tuyển dụng đông đủ, một số công ty tuyển dụng trong tỉnh và xuất khẩu lao động đã có người trực tiếp đăng ký tìm việc làm và nộp hồ sơ.

              Công tác bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra Phiên giao dịch việc làm được đảm bảo tốt.      

2/. Khó khăn:

              Số lượng lao động tham gia Phiên lần này ít hơn so với những lần trước. Một số huyện đưa phân nữa chỉ tiêu trên giao, có huyện chỉ có 18 lao động. Trong quá trình tham gia Phiên giao dịch việc làm số lao động trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp chỉ đạt 14% số lao động còn lại không quan tâm nhiều đến việc tìm kiếm việc làm tại Phiên giao dịch việc làm.

              Trong Phiên giao dịch việc làm lần này, huyện Ngọc Hiển không có lao động tham gia.

              Trên đây là nội dung báo cáo Phiên giao dịch việc làm lần thứ 4 năm 2017của Ban chỉ đạo Phiên giao dịch việc làm tỉnh Cà Mau./.

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website