Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Xuất khẩu lao động

Thị trường Ả Rập Xê Út

Ngành nghề

Lao động giúp việc gia đình

Điều kiện tuyển

Nữ, tuổi từ 21 đến 47

Trình độ học vấn: Biết đọc, biết viết

Được miễn học phí học ngoại ngữ

Thời gian học ngoại ngữ từ 1.5 tháng đến 2 tháng

Chi phí xuất cảnh

Miễn phí xuất cảnh

Sau khi lao động xuất cảnh sẽ được công ty hỗ trợ 10.000.000 VNĐ

Mức lương

Lương cơ bản: 10.000.000 VNĐ


 

Ngành nghề:Lao động giúp việc gia đình

Điều kiện tuyển

Nữ, tuổi từ 21 đến 47

Trình độ học vấn: Biết đọc, biết viết

Được miễn học phí học ngoại ngữ

Thời gian học ngoại ngữ từ 1.5 tháng đến 2 tháng

Chi phí xuất cảnh

Miễn phí xuất cảnh

Sau khi lao động xuất cảnh sẽ được công ty hỗ trợ 10.000.000 VNĐ

Mức lương

Lương cơ bản: 10.000.000 VNĐ

 

Ngành nghề:Lao động giúp việc gia đình

Điều kiện tuyển

Nữ, tuổi từ 21 đến 47

Trình độ học vấn: Biết đọc, biết viết

Được miễn học phí học ngoại ngữ

Thời gian học ngoại ngữ từ 1.5 tháng đến 2 tháng

Chi phí xuất cảnh

Miễn phí xuất cảnh

Sau khi lao động xuất cảnh sẽ được công ty hỗ trợ 10.000.000 VNĐ

Mức lương

Lương cơ bản: 10.000.000 VNĐ

 

Ngày đăng: 11/09/2017

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website