Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 2 GIAI ĐOẠN 2017 - 2023(CÔNG TY CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTD)
Tuyển Lao động Việt Nam làm việc tại Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải 2 giai đoạn 2017 - 2023

Bảng tổng hợp các vị trí công việc ( Tải tại đây )

NGUỒN: HTTP://VLTRAVINH.VIECLAMVIETNAM.GOV.VN/


Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website