Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

DANH SÁCH ĐẠT KỲ KIỂM TRA CUỐI KHÓA LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 1/ 2017 ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỪ VIỆN NC&ĐT VIỆT - HÀN
Thông báo danh sách đạt kỳ kiểm tra cuối khóa lớp tiếng Hàn khóa 1/2017 được cấp giấy chứng nhận từ viện NC&ĐT Việt - Hàn

Mời các học viên có tên trong danh sách đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau nhận giấy chứng nhận, danh sách học viên như sau:

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website