Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

Thông báo của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Thông báo của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Đính kèm theo công văn 5028/TCĐBVN-TC ngày 19/7/2021

Vui lòng Click vào đây

Đính kèm theo công văn 3883/UBND-XD ngày 20/7/2021 

Vui lòng Click vào đây 

Ngày đăng: 23/07/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website