Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thông tin đến người lao động và người sử dụng lao động được biết một số chính sách hỗ trợ trong đại dịch COVID - 19

Nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH" .

Vui lòng click vào đường dẫn sau: http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx...

Ngày đăng: 14/07/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website