Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

Thông báo của Bộ Thông tin và truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. /Portals/2/2278.pdf

Ngày đăng: 01/07/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website