Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Công văn số 2220/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tạm dừng việc đến trường của học sinh, sinh viên, học viên các lớp nghề trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.
2. Đối với các Trường Cao đẳng có điều kiện có thể tổ chức dạy học trực tuyến để kịp tiến độ chương trình năm học.
3. Đối với công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

4. Thường xuyên cập nhật, triển khai các thông tin liên quan về phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan có thẩm quyền đến học sinh, sinh viên, học viên, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động./.


Ngày đăng: 12/05/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website