Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

MẪU BIỂU ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và làm đơn theo mẫu số 3 (gồm sổ BHXH bản gốc + CMND bản gốc).Ngày đăng: 25/05/2017

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website