Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

TIN TƯ VẤN

     Nhằm góp phần thực hiện hoàn thành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc triển khai thực hiện công tác giải quyết việc làm năm 2021; tạo việc làm cho người lao động, tăng số lượng người đi làm việc trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế gia đình và xã hội.


Hình ảnh tại buổi tư vấn

    Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Ngọc Hiển tổ chức tuyên truyền, tư vấn - giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động tại các xã Tân Ân Tây, Tam Giang Tây và Thị trấn Rạch gốc huyện Ngọc Hiển.

     Tại các buổi tư vấn, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm, các Công ty/doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ngọc Hiển và  chính quyền địa phương, thông tin đến người lao động các nội dung liên quan đến lao động việc làm, đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ tạo nguồn xuất khẩu lao động cho người lao động.

     Qua các buổi tư vấn, người lao động nắm rõ hơn quy trình, điều kiện đi làm việc trong nước, đặc biệt là quy trình đi xuất khẩu lao động. Trong đó có những đơn hàng tuyển dụng phù hợp với khả năng, trình độ của lao động địa phương. Tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận, trao đổi, tìm hiểu thông tin với Công ty/doanh nghiệp. Góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương về vấn đề lao động, việc làm và xuất khẩu lao động.

     Cũng tại buổi tư vấn, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm thông tin đến lao động các chính sách quan trọng của Đề án “đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Trong đó tư vấn cho người lao động nắm được các điều kiện, thủ tục cần thiết để được hỗ trợ chi phí ban đầu, hỗ trợ vay vốn,.... Đặc biệt là lưu ý cho người lao động phòng tránh những rủi ro khi tham gia xuất khẩu lao động phải thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm để được hỗ trợ tốt nhất./. 
Ngày đăng: 08/04/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website