Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

MẪU BIỂU ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tìm được việc làm mới thì mang (hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng) hoặc đi nghĩa vụ quân sự đến làm trợ cấp một lần những tháng còn lại (phải nhận được ít nhất một tháng trợ cấp) viết đơn theo mẫu số 06.


Ngày đăng: 25/05/2017

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website