Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÀ MAU TRIỂN KHAI DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYỂN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021
 

Thực hiện Quyết định số 591/QD-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Danh mục dich vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 thực hiện trong năm 2021 của tinh Cà Mau.


- Nội dung công văn vui lòng nhấn vào đây

- Danh mục dich vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 thực hiện trong năm 2021 của tinh Cà Mau vui lòng truy cập vào đường link

http://vieclamcamau.vn/chitiettin/BVID/313

Ngày đăng: 02/04/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website