Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CÀ MAU PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
 

Thực hiện Công văn số 531/STP-PBGDPL ngày 30/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau về việc phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, chi nhánh, Ban biên tập trang thông tin điện tử, Đoàn thanh niên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời triển khai, quán triệt đến viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

      Nội dung Công văn phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp" trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Cách thức thi trực tuyến " Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các câp" tỉnh Cà Mau: Vui lòng nhấn vào đây 

    Và đường link: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn để tham gia Cuộc thi.

Ngày đăng: 02/04/2021

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website