Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

MẪU BIỂU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động có nhu cầu chuyển hưởng đến các tỉnh khác để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 11.
 

 

Ngày đăng: 25/05/2017

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website