Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

MẪU BIỂU THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM VIỆC LÀM

Hàng tháng, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo về việc tìm kiếm việc làm, được thực hiện theo mẫu số 13. Khi người lao động đến thông báo việc làm tháng tiếp theo phải mang theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và mẫu số 25.


Ngày đăng: 25/05/2017

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website