Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (30/09/2020)

Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

1. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
2. Có việc làm.
3. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
4. Hưởng lương hưu hằng tháng.
5. Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.
6. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm theo quy định.
7. Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp động.
8. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
9. Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật
bảo hiểm thất nghiệp.
10. Chết.
11. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
12. Bị tòa án tuyên bố mất tích.
13. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

🔷Lưu ý:Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp 2, 3, 8, 11, 12, 13 thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu. Trừ trường hợp 2, 3, 8 nhưng không thông báo với Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực thì sẽ không được bảo lưu số tháng đóng bảo hiểm thất thiệp chưa nhận trợ cấp thất nghiệp.

(kèm theo Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp)

 


Ngày đăng: 30/09/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website