Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (29/09/2020)

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
🔷 Trừ các trường hợp sau đây:
➖ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.
➖ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên:
➖ Trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn.
➖ Trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đòng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
3. Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:
🔷 Trừ các trường hợp sau đây:
➖ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
➖ Đi học tập có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên.
➖ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
➖ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
➖ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

➖ Chết.

(kèm theo Luật số 38/2013/QH13  ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội: Luật việc làm)


Ngày đăng: 30/09/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website