Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH CÀ MAU KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM-HÀN QUỐC CÀ MAU

 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau với các nội dung chính liên quan đến đào tạo và cam kết hỗ trợ việc làm cho học sinh sinh-sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

 

   Ngày 04/08/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau ký thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau.

Theo thỏa thuận, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau và Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau sẽ hợp tác bao gồm nội dung như sau: 100% Học sinh-sinh viên tốt nghiệp ra trường đều được giới thiệu việc làm. Trong đó, nơi làm việc: tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, làm việc tại các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản… theo dạng lao động kỹ thuật cao.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:Ngày đăng: 07/08/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website