Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin sàn giao dịch

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN THỨ 2 NĂM 2017
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 23/02/2017 về việc tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm năm 2017 của Ban chỉ đạo tổ chức hoạt động giao dịch việc làm. Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau báo cáo kết quả hoạt động của Phiên giao dịch việc làm lần thứ hai năm 2017 như sau:

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website